Energia-avustus pähkinänkuoressa

Energia-avustus pähkinänkuoressa

Energia-avustusta voi hakea asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjauksiin. Avustus ei ole tulosidonnaista ja sitä voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin, joiden pinta-alasta vähintään puolet on asuttu ympärivuoden. 
 

Kuka voi hakea energia-avustusta?

 • omakoti- ja paritalojen omistajat
 • kerros- ja rivitaloyhtiöt
 • yhteisöt, jotka omistavat valtion tuella rahoitettuja vuokra-asuntoja ja asumisoikeusasuntoja ja joille myönnetään perusparannuskorkotukilainaa.

Millaisiin korjauskustannuksiin energia-avustusta voi saada?

 • Energiatehokkuuden parantamiseen.
 • Energian käytön tehostamiseen.
 • Rakennuksen sisäilmasto-olosuhteiden parantamiseen.
 • Järjestelmän säätöön, tasapainotukseen ja ohjaukseen sekä oikean toiminnan varmistamiseen.

Mitkä ovat energia-avustuksen saamisen edellytykset?

 • Korjaushankkeen tulee parantaa rakennuksen energiatehokkuutta enemmän kuin korjauksen yhteydessä edellytetään normaalisti.
 • Hankkeella on ammattilaisen laatima korjaussuunnitelma sekä kustannusarvio.
 • Korjaustyön jälkeen laaditaan energiatodistus, jolla osoitetaan energiatehokkuuden paraneminen.
 • Avustuksen saajalle ei ole myönnetty muuta julkista avustusta samalle hankkeelle. Huomioithan, että korjauskohteelle, jolle on myönnetty energia-avustus ei voi saada kotitalousvähennystä.

Miten paljon energia-avustusta voi saada?

 • Omakoti- ja pientaloille enintään 4 000 €/asunto, kun korjausten jälkeen rakennuksen energiatehokkuus on vähintään 44 % parempi kuin mitä voimassa olevat säädökset edellyttävät.
 • Kerrostaloille enintään 4 000 €/asunto, kun korjausten jälkeen rakennuksen energiatehokkuus on vähintään 32 % parempi kuin mitä voimassa olevat säädökset edellyttävät.
 • Rivitaloille enintään 4 000 €/asunto, kun korjausten jälkeen rakennuksen energiatehokkuus on vähintään 36 % parempi kuin mitä voimassa olevat säädökset edellyttävät.
 • Enintään 6 000 €/asunto, kun korjausten jälkeen rakennuksen energiatehokkuus parantuu lähes nollaenergiatasolle.

Miten avustusta haetaan?

 • Energia-avustusta haetaan ennakkoon Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAsta. Lue yksityiskohtaisemmat tiedot ja lisäohjeet Aran sivuilta.
 • Hakemuksen voi jättää verkkoasioinnissa (helmikuusta 2020 lähtien) tai erillisellä hakemuslomakkeella.
 • Hakemuksen liitteinä tulee olla asiantuntijan tekemä:
 1.  Laskelma rakentamisajankohdan E-luvusta.
 2.  Laskelma korjausten vaikutuksesta rakennuksen E-lukuun.
 3. Selvitys ja kustannusarvio korjaustoimenpiteistä, joilla päästään vaadittuun energiatehokkuuteen ja lista tarvittavista suunnitelmista. Selvityksessä on myös ilmettävä, ettei korjauksista aiheudu haittaa tai vaaraa rakennukselle, naapurustolle tai ympäristölle.

Pääinsinöörillämme Matti Kuorttisella on Motivan energiakatselmoijan lupatodistus. Ota yhteyttä ja tilaa e-lukulaskenta ja simulointi!