Rekisteri- ja tietosuojaseloste (asiakasrekisteri)

‍Tietosuojaseloste asiakasrekisteri 12.1.2023
Rekisterin pitäjä
Nimi: Plansell Oy
Osoite: Väinämöisentie 2 A 15200 Lahti

‍2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Nimi: Kari Rännäli
Puhelin: 044 3420 940
Sähköposti: kari.rannali@plansell.fi

‍3. Rekisterin nimi
Asiakastietorekisteri

‍4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakastietorekisterin pääasiallisena käyttötarkoituksena on toimia Plansellin asiakasrekisterinä. Rekisteri sisältää tietoja Plansellin asiakkaiksi rekisteröityneistä henkilöistä. Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa: Asiakkaan valitsemien ja tilaamien palveluiden toteuttamiseen, kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Asiakkuuksien hoitamiseen kuten tunnistamiseen eri toimipisteissä, myynti ja markkinointi, tiedotus, asiakastuki, asiakassuhteen hallinta ja hoitaminen sekä toimintojen kehittäminen ja ylläpitäminen.
Lisäksi tietoja käsitellään liiketoiminnan operatiivisiin tarpeisiin, esimerkiksi toimitukset, laskutus, raportointi, liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen, Plansellin palveluista ja tuotteista tiedottaminen ja myynnin edistäminen sekä Plansellin liiketoiminnan toteutukseen liittyvien yhteistyökumppanien palveluviestintään.

‍5. Rekisterin Tietosisältö
Nimi- ja osoitetiedot, käyttökieli, puhelinnumero, sähköpostiosoite, suoramarkkinointilupa tai -kieltotiedot, markkinointiin liittyvä rekisteröintiä koskeva muu tunnistetieto, tietojen muutos/päivitystiedot.

‍6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröidyltä itseltään

‍7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Plansellin tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

‍8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki ohjelmiin kerätty käyttäjiä koskeva tieto säilytetään luottamuksellisena ja mahdolliset tiedonsiirrot Internetissä tapahtuvat salatun protokollan avulla.

‍9. Omien tietojen tarkistaminen
Rekisteröity voi käyttää oikeuttaan rekisteritietojen tarkistamiseen ottamalla yhteyttä Planselliin kirjallisesti. Tarkistuspyyntö voidaan tehdä maksutta kerran vuodessa.

‍10. Tarkistusoikeus
Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilöstörekisteriin tallennetut tietonsa. Pyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti osoitteeseen toimisto@plansell.fi
Lisätietoja tarkistusoikeudesta: https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot

‍11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus vaatia asiakasrekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyynnön voi osoittaa kirjallisesti osoitteeseen: toimisto@plansell.fi
‍ Lisätietoja tietojen korjaamisesta: https://tietosuoja.fi/yksityishenkilot
‍12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 § mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta markkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Evästeet & Mikä eväste on?

Eväste (“cookie”) on pieni tekstitiedosto, jonka internetselain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän laitetta tai tiedostoja. Evästeiden käyttäminen on yleinen käytäntö useimmilla verkkosivustoilla. Evästeet jaetaan lähtökohtaisesti istuntokohtaisiin ja pysyviin evästeisiin. Istuntokohtaiset evästeet vanhenevat käyttäjän lopettaessa web-palvelun käytön, pysyvät evästeet säilyvät selaimessa tietyn aikaa tai kunnes käyttäjä poistaa ne. Evästeillä on kaksi käyttötarkoitusta. Toisaalta ne helpottavat verkkosivuston käyttämistä, esimerkiksi muistamalla käyttäjän tekemät valinnat ja asetukset. Toisaalta ne auttavat verkkosivuston kehittämisessä ja käyttötietojen analysoimisessa. Tietyt toiminnot eivät toimi ilman evästeitä.

Miten käytän evästeitä?

Käytämme verkkosivuston evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen, tietojen keräämiseen markkinointitarkoituksiin ja verkkosivustomme kehittämiseen. Evästeillä optimoidaan myös verkkosivustomme nopeutta.

Verkkosivuston kehittäminen

Keräämme evästeiden avulla sivuston kävijätilastoja ja analysoidaan tietoja. Tavoitteemme on kehittää sivustomme laatua ja sisältöä seuraamalla mm, millä sivuilla vieraillaan ja kuinka kauan kävijä viipyy eri sivuilla.

Markkinointi

Evästeiden avulla voin näyttää mainoksia ja tarjouksia, jotka perustuvat käyttäjän toimintaan verkkosivustolla riippumatta siitä, onko hän kirjautunut sisään vai ei.

Minkä tyyppisiä evästeitä käytän?

Istuntokohtaiset evästeetIstuntokohtaiset evästeet vanhenevat, kun käyttäjä lopettaa istunnon web-palvelussa.
Pysyvät evästeet;
Pysyvällä evästeellä on tietty säilytysaika eli voimassaoloaika, joka määrittää, kuinka kauan se säilyy tietokoneessa tai mobiililaitteessa. Tällaisia evästeitä säilytetään, kunnes niiden voimassaoloaika päättyy tai kunnes ne poistetaan manuaalisesti.

Minkä tyyppisiä evästeitä käytän?

Kolmannen osapuolen evästeet ovat evästeitä, joita joku toinen taho asentaa laitteeseen minun puolestamme. Näin tapahtuu silloin, kun jokin palvelutoimittaja tuottaa palveluita minulle, kuten esimerkiksi analyysipalveluita tai palveluita, joiden ansiosta sivujamme voi jakaa sosiaalisessa mediassa.

Jos esimerkiksi käytät nappeja jakaessasi sisältöä verkossa ystäviesi kanssa sosiaalisen median kuten Facebookin kautta, voi tämä kolmas osapuoli asettaa evästeitä koneellesi.
Löydät lisätietoa täältä:
‍https://www.facebook.com/about/privacy/
‍‍
Käytän verkkopalvelussani mm. Google Analyticsiä mittaamaan verkkopalveluini käyttöä (mukaan lukien IP-osoite, laitteen ID-tunnus, fyysinen sijainti, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet).Lisätietoa Google Analyticsin ehdoista voi lukea
täältä.
‍https://policies.google.com


Miten toimia evästeiden kanssa?

Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimen asetuksista. Käyttäjällä on myös mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan muuttamalla käyttämänsä laitteen selaimen asetuksia. Evästeiden estäminen saattaa vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen ja mainonnan kohdentamiseen. Mikäli käyttäjä estää evästeet, hän ei välttämättä voi täysin hyödyntää verkkopalvelua. Useimmat selaimet mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen.

Lisätietoja evästeiden poistamisesta:

Internet Explorer
‍http://windows.microsoft.com

Chrome
‍https://support.google.com

‍Firefox
‍https://support.mozilla.org/