Energiatodistus - kustannustehokkaampaa asumista

Energiatodistus - kustannustehokkaampaa asumista

Oletko uudisrakentaja, myymässä taloa tai vuokraamassa asuntoa? Tarvitset energiatodistuksen hyvin useassa tilanteessa.

Energiatodistuksessa oleva tehokkuusluokka ja E-luku perustuvat laskennalliseen lukuun. Energiatodistus ei kuitenkaan kerro pelkästään talon energialuokkaa, vaan rakennuksen energiankulutuksen lisäksi myös siitä, onko talo ylläpidetty hyvin. Asiantuntijan laatima todistus tarjoaa myös mahdollisia parannusmahdollisuuksia.

Kodin energiankulutus on suhteessa siihen, kuinka monta henkilöä rakennuksessa asuu ja, mitkä ovat heidän käyttötottumuksensa. Huoltamisella ja käytöllä voidaan vaikuttaa energiankulutukseen, mutta siihen voidaan vaikuttaa myös esimerkiksi ikkunoilla, tiiviimmillä rakenteilla sekä talotekniikalla. Onko sinulla kenties tiedossa talon remontointi? Tähänkin energiatodistus antaa hyvää tietoa, kuten korjausten tai lämmitystavan suunnittelussa. Energiatodistuksen avulla voidaan myös vertailla rakennusten energiatehokkuutta.

Energiatodistusta vaaditaan pääsääntöisesti rakennuksilta, joita koskee rakentamismääräysten vaatimukset. Todistus on pakollinen uudisrakentamisessa ja asunnon myynnissä tai vuokrauksessa, joten näissä tilanteissa todistus on hyvä työkalu muistaa hoitaa muiden hoidettavien papereiden yhteydessä. Hyvin useissa tilanteissa energiatodistuksen hankkii rakennuksen omistaja.

Energiatodistuksen laatimista ohjaavat laki ja asetus energiatodistuksesta, rakennusmääräyskokoelman energiantehokkuutta käsittelevät osat sekä muut ympäristöministeriön antamat energiatehokkuusmääräykset (https://finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130050). Todistus on voimassa, kunnes korvataan uudella. Todistus tulee kuitenkin uusia vähintään kymmenen vuoden välein. Energiatodistuksen vuorostaan saa antaa ainoastaan laskelmien laatimiseen pätevöitynyt henkilö.

Energiatodistus on otollinen tehdä kuntotarkastuksen yhteydessä samalla, kun rakenteita käydään läpi. Tehokasta ja parempi myös kukkarolle, kun molemmat on hoidettu pois alta kerralla. Kuntotarkastus turvaa asuntokaupan ja energiatodistus vuorostaan tuo hyvän lisäargumentin nopeuttamaan myyntiä. Plansellin kautta on mahdollisuus saada molemmat sekä kuntotarkastusraportin että energiatodistuksen yhdessä paketissa. Tutustu palveluumme lisää verkkosivuillamme