Kuinka suuri energia-avustus voi olla?

Kuinka suuri energia-avustus voi olla?

Yksittäisen toimenpiteen kustannuksista voidaan huomioida avustuksen laskennassa vain tietty, kullekin toimenpiteelle määritelty osuus.
Avustuksen laskentaan hyväksyttävät osuudet vaihtelevat 20-100 %:n välillä. Avustuksen osuus on puolet avustuksen laskentaan huomioitavista kustannuksista.

Kaikkien eri toimenpiteiden avustettavat osuudet lasketaan yhteen. Toimenpiteille yhteenlaskettu avustussumma on aina enintään 4 000 euroa tai lähes nollaenergiatasoon pyrittäessä 6 000 euroa asuntoa kohden.