Miksi on tärkeää, että suunnitelma energiatehokkuuden parantamiseksi on tehtynä vanhaa kiinteistöä myytäessä ja ostaessa? Miten tämä auttaa molempia osapuolia?

Miksi on tärkeää, että suunnitelma energiatehokkuuden parantamiseksi on tehtynä vanhaa kiinteistöä myytäessä ja ostaessa? Miten tämä auttaa molempia osapuolia?

On tärkeää, että suunnitelma energiatehokkuuden parantamiseksi on tehtynä vanhaa kiinteistöä myytäessä ja ostettaessa, koska se auttaa molempia osapuolia monin tavoin.

Suunnitelma auttaa arvioimaan kustannuksia ja säästöjä energiankulutuksessa. Päivittämällä kiinteistön energiaratkaisuja, voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa. Suunnitelman avulla molemmat osapuolet voivat arvioida päivityksen eri kustannuksia ja miten päivitysinvestoinnit vaikuttavat kiinteistön kokonaiskustannuksiin ja arvoon. Suunnitelma sisältää energia-avustuslaskelman, missä arvioidaan ARA-avustuksen suuruus energiatehokkuuden parantamiseksi. (ARA: Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus)

  • Myynti: Suunnitelma auttaa myyjää esittelemään kiinteistön energiasäästöpotentiaalin investointikustannuksineen ostajille. Tämä tekee kiinteistöstä houkuttelevamman ostajalle ja saada aikaan paremman myyntihinnan sekä nopeuttaa kaupantekoa.

  • Osto: Suunnitelma auttaa ostajaa arvioimaan kiinteistön energiatehokkuutta ja sen päivittämisen mahdollisuuksia. Ostaja voi käyttää suunnitelmaa lainaneuvottelussa saadakseen rahoituksen kiinteistön hankinnalle sekä myös energiainvestoinnille. Rahoituslaitoksen näkökulmasta hyvin hoidettu ja energiatehokas kiinteistö nostaa vakuusarvonsa enemmän, kuin huonosti hoidettu.

Suunnitelman teettäminen energiatehokkuuden parantamiseksi auttaa kaikkia osapuolia arvioimaan kustannuksia, tehostamaan kiinteistön myyntiä ja ostoa sekä parantamaan ja nostamaan kiinteistön arvoa.