Mitä energiatodistuksessa kerrotaan?

Mitä energiatodistuksessa kerrotaan?

Energiatodistuksessa kerrotaan rakennuksen energiatehokkuudesta ja energiankulutuksesta. Todistus sisältää yleensä seuraavat tiedot:
  • Rakennuksen yleiset tiedot: Tämä osio sisältää perustiedot rakennuksesta, kuten sen käyttötarkoituksen, rakennuksen valmistumisvuoden, nettoalan (m2), kuvauksen lämmitysjärjestelmästä sekä kuvauksen ilmanvaihtojärjestelmästä.
  • Energiatehokkuusluokka: Energiatehokkuusluokka kertoo rakennuksen energiatehokkuudesta ja sen perusteella rakennus saa asteikolla A-G arvosanan. Luokan A edustaa erittäin energiatehokkaita rakennuksia, kun taas G-luokka edustaa vähiten energiatehokkaita rakennuksia.
  • Toteutunut energiankulutus: Tämä osio sisältää tiedot ostetusta energiasta, kuten esimerkiksi kaukolämpö, kokonaissähkö, ostetut polttoaineet kuten polttoöljy, pilkeet (havu-, koivu- ja sekapuu). Tiedot esitetään yleensä vuosittaisina energiakulutusarvoina ja ne ilmaistaan kilowattitunteina (kWh).
  • Toimenpide-ehdotukset E-luvun (Energiatehokkuusluokka) parantamiseksi: Energiatodistuksessa annetaan usein myös suosituksia siitä, miten rakennuksen energiatehokkuutta voidaan ja kannattaa parantaa. Suositukset voivat sisältää ehdotuksia esimerkiksi lämmitysjärjestelmän päivittämisestä, eristysparannuksista tai uusista energiatehokkaista laitteista.
Energiatodistuksessa esitetyt tiedot auttavat rakennuksen omistajia ja käyttäjiä ymmärtämään rakennuksen energiatehokkuutta ja tunnistamaan mahdollisia tapoja energiankulutuksen vähentämiseksi ja siten kustannusten säästämiseksi.