Omakotitalojen hyödyntämätön energiansäästöpotentiaali

Omakotitalojen hyödyntämätön energiansäästöpotentiaali

Omakotitalojen hyödyntämätön energiansäästöpotentiaali: Ammattilaisen tekemän energiansäästökartoituksen merkitys €uroissa

Energiansäästö on keskeinen teema omakotitalojen omistajien keskuudessa, kun pyritään pienentämään sekä energiakustannuksia että ympäristövaikutuksia. Vaikka monet kotitaloudet ovat tietoisia energiansäästön tarpeellisuudesta, monet omakotitalojen energiansäästöpotentiaalit jäävät hyödyntämättä. Tässä yhteydessä ammattilaisen tekemällä energiansäästökartoituksella on ratkaiseva rooli.

Miksi ammattilaisen tekemä energiansäästökartoitus on tärkeää?

Ammattilaisen suorittama energiansäästökartoitus tarjoaa tarkan analyysin talon nykyisestä energiatehokkuudesta ja paljastaa ne kohdat, joissa säästöpotentiaali on suurin. Tämä ei ainoastaan auta tunnistamaan tehokkaimpia parannustoimenpiteitä, vaan myös priorisoimaan investoinnit niiden taloudellisen ja ekologisen hyödyn perusteella.

Esimerkiksi, ilman ammattilaisen arviota, omakotitalon omistaja saattaa investoida toimenpiteisiin, jotka eivät tuo merkittävää säästöä suhteessa niiden kustannuksiin. Ammattilainen osaa ottaa huomioon talon rakenteelliset erityispiirteet, lämmitysjärjestelmän, ikkunoiden kunnon ja monet muut tekijät, jotka vaikuttavat energiatehokkuuteen.

Esimerkkejä huimista säästöistä energiatehokkuuden parannustoimenpiteillä

  1. Omakotitalo 336m², vm. 1969, Öljylämmitys: Energiatehokkuuden parannustoimenpiteenä asennettiin poistoilmalämpöpumppu, mikä nosti energialuokan E:stä B:hen. Vuotuinen energiankulutus laski 276 kWh/m²/vuosi -> 117 kWh/m²/vuosi, tuottaen laskennallisen säästön 8013€/vuosi.

  2. Omakotitalo 151m², vm. 1966, Öljylämmitys: Maalämpöpumpun asentaminen paransi energialuokkaa F:stä D:hen. Energiankulutus väheni 438 kWh/m²/vuosi -> 172 kWh/m²/vuosi, säästäen 7179€ vuodessa.

  3. Rivitalo 1434m² (10 asuntoa), vm. 1965, Öljylämmitys: Ovien ja ikkunoiden vaihto nosti energialuokan E:stä D:hen, pienentäen energiankulutusta 432 kWh/m²/vuosi -> 171 kWh/m²/vuosi. Vuosittainen säästö oli 69403€.

  4. Omakotitalo 151m², vm. 1966, Sähkökattila: Ilmavesilämpöpumpun asennus paransi energialuokan C:stä A:han. Energiankulutus laski 155 kWh/m²/vuosi -> 73 kWh/m²/vuosi, mikä tuotti 2460€ säästön vuodessa.

Nämä esimerkit osoittavat, kuinka merkittäviä säästöjä voidaan saavuttaa kohdennetuilla energiatehokkuuden parannustoimenpiteillä. Investointi ammattilaisen tekemään energiansäästökartoitukseen maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti säästöinä, jotka realisoituvat vuosien mittaan. Näin ollen, omakotitalojen omistajien kannattaa vakavasti harkita energiansäästökartoituksen teettämistä, jotta voidaan hyödyntää koko talon energiansäästöpotentiaali ja edistää kestävämpää tulevaisuutta.