Putkiremonttia pukkaa – taloyhtiön putkiremontin LVI-suunnittelu

Putkiremonttia pukkaa – taloyhtiön putkiremontin LVI-suunnittelu

Putkiremontti herättää tunteita. Jo pelkkä sana saattaa nostattaa niskavillat pystyyn ja mieleen alkaa nousta kysymyksiä kuin sieniä sateella. Putkiremontilla on kalliiin, suuren ja hankalan maine. Huolellisella suunnittelulla, projektin johtamisella ja valvonnalla sekä tiedottamisella kesyttää hankalimmaltakin vaikuttavan putkirempan. 

Sujuva startti

Kun taloyhtiössä päädytään suunnittelemaan linjasaneerausta, on heti alussa hyvä perustaa oma työryhmä hankesuunnittelua varten. Ryhmään kannattaa kerätä kokemusta, joten taloyhtiön hallituksen lisäksi on paikallaan pyytää työryhmään vahvistusta esimerkiksi isännöitsijästä tai talon asukkaista, joilla on alan asiantuntemusta. Sitten onkin aika kilpailuttaa hankesuunnitelman tekijä. Tässä vaiheessa kannattaa myös selvittää vaihtoehtoja kerrostalon linjasaneerauksen rahoitukselle.

Hankesuunnitelma

Plansell Oy:ssä hankesuunnitelman teko alkaa asukaskyselyllä, jolla kartoitetaan kylpyhuoneiden nykyistä kuntoa, aiemmin tehtyjä remontteja sekä osakkaiden ja asukkaiden toiveita. 

Tämän jälkeen tehdään talokierros eli katselmus asunnoissa sekä taloyhtiön yhteisissä tiloissa. Kyselyn ja katselmuksen jälkeen laaditaan hankesuunnitelma, jossa esitetään muutama vaihtoehto putkiremontin toteutukselle. 

Hankesuunnitelman valmistumisen jälkeen on hyvä kutsua koolle hankesuunnittelutyöryhmä, taloyhtiön osakkaat, isännöitsijä ja projektipäällikkö, sillä hankesuunnitelma voi herättää lisäkysymyksiä putkiremontin laajuudesta ja toteutuksesta. Kun asiaa on sulateltu tovi, on hyvä hetki järjestää yhtiökokous, jossa päätetään joko yhdessä tai valtuutetaan hallitus/hankesuunnittelutyöryhmä päättämään putkiremontin toteutustavasta. Toteutustavan valinnan jälkeen on aika kilpailuttaa toteutussuunnittelija.

Toteutussuunnitelma

Tarvittaessa Plansellin LVI-suunnittelijat tekevät toteutussuunnitelmaa varten vielä uuden talokierroksen. Sen jälkeen he laativat LVI-suunnitelmat ja työselosteet sekä urakkaohjelman. Asiakirjoissa käydään yksityiskohtaisesti läpi toteutettavia muutoksia ja työn laajuutta sekä määritellään LVI-töiden osalta esim. tekniset vaatimukset. Urakkaohjelman sisällössä määritellään mm. tarkemmin urakoitsijan vastuita, velvollisuuksia sekä urakka-aikoja. 

Kun toteutussuunnitelma on hyväksytty yhtiökokouksessa, voidaan lähettää tarjouspyynnöt urakoitsijoille. Tarvittaessa autamme urakoitsijoiden kilpailuttamisessa. 

Sitten onkin yhden putkiremontin tärkeimmän kokouksen aika: yhtiökokous, jossa valitaan urakoitsija ja sovitaan budjetti. Urakkasopimusten allekirjoittamisen jälkeen suunnittelusta alkaa tulla totta ja kerrostalon putkiremontti voi alkaa. 

Vanha sanonta: hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pätee myös putkiremontin suunnittelussa. Kerrostalon putkiremontin voi tehdä myös fiksusti.