Simuloitu PTS – Uhka vai Mahdollisuus?

Simuloitu PTS – Uhka vai Mahdollisuus?

Simuloitu PTS – Uhka vai Mahdollisuus?

Energiatehokkuus: Avainasemassa Kiinteistöjen Hallinnassa

Nykyajan kiinteistöhallinnassa ja rakennusalalla energiatehokkuus ei ole enää vain suositeltavaa, vaan välttämätöntä. Energiatehokkuuden parantaminen on ensiarvoisen tärkeää, ei ainoastaan ympäristön kannalta, vaan myös taloudellisesti. Priorisoimalla käyttökustannuksia vähentävät toimenpiteet hankkeittain, erilaisilla vaihtoehdoilla, voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä energiakustannuksissa vuositasolla. Tämä lähestymistapa varmistaa, että budjetti tuottaa suurimman mahdollisen hyödyn, keskittymällä kustannustehokkuuteen ja säästöpotentiaaliin.

 Paranna Energiatodistuksen Luokitusta

Energiatodistuksen luokituksen parantaminen on toinen keskeinen strategia kiinteistön arvon ja houkuttelevuuden kasvattamiseksi. Osoittamalla, miten rakennus voi saavuttaa paremman energiatodistuksen luokituksen, kiinteistöt voivat tulla houkuttelevammiksi sekä vuokralaisille että sijoittajille. Parempi energialuokitus ei ainoastaan paranna kiinteistön markkina-arvoa, vaan myös nostaa sen vuokrausasteita, mikä on suoraan yhteydessä kiinteistön tuottavuuteen.

 Tarjoa Kustannusarvio Investoinnille

Tehokas kiinteistönhallinta vaatii myös selkeää käsitystä siitä, mitä energiatehokkuusinvestointeja tulisi tehdä. Anna suuntaa-antava arvio näiden investointien kustannuksista, jotta voidaan suunnitella ja toteuttaa parannuksia, jotka todella vaikuttavat kiinteistön energiatehokkuuteen. Tämä ei ainoastaan auta priorisoimaan toimenpiteitä, vaan myös osoittaa sijoittajille ja omistajille investointien pitkän aikavälin hyödyt.

 Kiinteistön Arvonnousun Optimointi

Kiinteistön arvonnousun optimointi on monimutkainen tehtävä, joka vaatii tarkkaa markkinaseurantaa ja -analyysia. Pohjautuen alueen hinta- ja arvoseurantatietoihin sekä hiilijalanjäljen laskentaan, joka perustuu Level(s) mittaristoon, kiinteistönhallinta voi optimoida kiinteistön arvoa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tämä ei ainoastaan paranna kiinteistön ympäristösuorituskykyä, vaan myös nopeuttaa asuntokauppaa tarjoamalla oikeaa ja ajantasaista tietoa potentiaalisille ostajille.

 Ainutlaatuinen Plansellin Kehittämä AI

Plansellin kehittämä ainutlaatuinen tekoälyn, suunnitteluohjelmistojen ja asiantuntemuksen yhdistelmä tarjoaa uusia mahdollisuuja kiinteistöhallintaan. Tämä innovatiivinen lähestymistapa mahdollistaa entistä tarkemmat PTS (pitkän tähtäimen suunnittelu) -järjestelyt, jotka ovat kriittisiä asunto-osakeyhtiöiden, isännöitsijöiden ja hallitusten puheenjohtajien päätöksenteossa. 

Vain laskettu tieto on todellisuutta, ja viranomaistason tarkka simuloitimme antaa aina tuloksen energiatehokkuuden muutoksesta, KWh tarkkuudella, ja vain Plansellilta.

Lisätietoja ja tarjouksen saat osoitteesta toimisto@plansell.fi, tai soita 044 3420 940