Vuoden 2024 Haasteet Kotitalouksien Energiakustannuksissa ja Plansellin Ratkaisut

Vuoden 2024 Haasteet Kotitalouksien Energiakustannuksissa ja Plansellin Ratkaisut

Vuoden 2024 Haasteet Kotitalouksien Energiakustannuksissa ja Plansellin Ratkaisut

Vuonna 2024 kotitalouksien energiakustannukset ovat merkittävä haaste, johon liittyy paitsi kustannusten hallinta, myös kiinteistön arvon säilyttäminen ja jopa sen nostaminen. Plansellin energiatodistukset ja energiansäästölaskelmat ovat avainasemassa näiden haasteiden ratkaisemisessa. Tässä kirjoituksessa käsittelemme näitä haasteita ja esitämme, miten Plansellin palvelut voivat auttaa.

Kiinteistön Arvon Säilyttäminen ja Nousu

Kiinteistön energiatehokkuus on yhä tärkeämpi tekijä sen markkina-arvon kannalta. Pankit ja muut rahoituslaitokset kiinnittävät huomiota kiinteistön energiatehokkuuteen vakuusvaatimuksissaan, koska energiatehokkaat kiinteistöt ovat usein riskiltään pienempiä ja pitkällä tähtäimellä arvokkaampia.

 1. Pankin Vakuusvaatimukset: Pankit saattavat arvostaa korkeammin energiatehokkaita kiinteistöjä, sillä ne ovat usein kysytympiä ja niiden ylläpitokustannukset ovat pienemmät.
 2. Arvon Nousu: Energiatehokkuusparannukset voivat suoraan nostaa kiinteistön arvoa, tehdessään siitä houkuttelevamman potentiaalisille ostajille.

Plansellin Energiatodistukset ja Energiansäästölaskelmat

Plansellin palvelut voivat auttaa kotitalouksia parantamaan kiinteistöjensä energiatehokkuutta ja siten hallitsemaan energiakustannuksia ja lisäämään kiinteistön arvoa.

Energiatodistus
 • Parannusehdotukset: Energiatodistus sisältää suosituksia, jotka voivat parantaa kiinteistön energiatehokkuutta ja siten nostaa sen arvoa.
 • Informaatio Kiinteistön Energiakulutuksesta: Energiatodistukset tarjoavat tärkeää tietoa kiinteistön nykyisestä energiatehokkuudesta.
Energiansäästölaskelmat
 • Investointien Tuotto: Laskelmat auttavat ymmärtämään, miten energiansäästötoimenpiteet voivat maksaa itsensä takaisin ja nostaa kiinteistön arvoa.
 • Räätälöidyt Säästösuunnitelmat: Plansellin asiantuntijat laativat yksilöllisiä energiansäästölaskelmia, jotka osoittavat konkreettisia keinoja energiankulutuksen vähentämiseksi.

Esimerkki Uusiutuvasta Energiasta: Aurinkopaneelit

Aurinkopaneelit ovat erinomainen esimerkki uusiutuvan energian muodosta, joka voi vähentää kotitalouksien energiakustannuksia ja samalla lisätä kiinteistön arvoa. Otetaan esimerkki perheestä Y, joka asentaa aurinkopaneelit katolleen. Tämä investointi:

 • Vähentää perheen riippuvuutta sähköverkosta, alentaen näin energialaskuja.
 • Parantaa kiinteistön energialuokitusta, mikä nostaa sen markkina-arvoa.
 • On houkutteleva piirre tuleville ostajille, mikäli perhe päättää myydä kiinteistönsä.
Toinen esimerkki Uusiutuvasta Energiasta: Maalämpö

Maalämpö on kestävä ja tehokas tapa lämmittää kotitalouksia ja tuottaa lämmintä vettä. Se hyödyntää maaperässä olevaa luonnollista lämpöä, joka on uusiutuva ja ympäristöystävällinen energialähde. Maalämpöjärjestelmä koostuu maahan asennettavista putkistoista, jotka keräävät lämpöä ja siirtävät sen lämpöpumpun avulla kiinteistöön.

 1. Energiakustannusten Vähentäminen: Maalämpö on erittäin energiatehokas tapa lämmittää kiinteistöjä, mikä voi johtaa merkittäviin säästöihin verrattuna perinteisiin lämmitysmuotoihin.

 2. Kiinteistön Arvon Nostaminen: Maalämpöjärjestelmän asentaminen voi nostaa kiinteistön arvoa, sillä se on moderni, ympäristöystävällinen ja kustannustehokas lämmitysratkaisu.

 3. Ympäristöystävällisyys: Maalämmön hyödyntäminen vähentää hiilidioksidipäästöjä ja tukee kestävää kehitystä, mikä on yhä tärkeämpää nyky-yhteiskunnassa.

 4. Pitkän Aikavälin Sijoitus: Vaikka maalämpöjärjestelmän asentaminen voi olla alkuinvestointina kallis, sen pitkän aikavälin säästöt ja kiinteistön arvon nousu tekevät siitä kannattavan sijoituksen.

Mikä on Energiatodistus?

Energiatodistus on asiakirja, joka antaa tietoa rakennuksen energiatehokkuudesta. Se sisältää tärkeitä tietoja, kuten rakennuksen energiankulutuksen, lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien tehokkuuden, sekä rakennuksen yleisen energialuokituksen. Energiatodistuksen tavoitteena on tarjota läpinäkyvää tietoa rakennuksen energiankäytöstä ja sen vaikutuksista ympäristöön. Tämä tieto auttaa niin rakennuksen omistajia, ostajia kuin vuokralaisia ymmärtämään rakennuksen energiatehokkuutta ja potentiaalisia energiansäästömahdollisuuksia.

Milloin Energiatodistus Tarvitaan?

 1. Myynti- ja Vuokraustilanteet: Energiatodistus on usein pakollinen, kun kiinteistöä myydään tai vuokrataan. Se antaa potentiaalisille ostajille tai vuokralaisille tärkeää tietoa kiinteistön energiankulutuksesta ja auttaa heitä tekemään tietoisia päätöksiä.

 2. Uudisrakennukset: Uusille rakennuksille laaditaan energiatodistus. Se varmistaa, että uudet rakennukset täyttävät voimassa olevat energiatehokkuusstandardit.

 3. Julkiset Rakennukset: Monissa maissa julkisten rakennusten, kuten koulujen ja sairaaloiden, on esitettävä energiatodistuksensa näkyvästi, edistääkseen energiatehokkuuden läpinäkyvyyttä ja tietoisuutta.

 4. Rakennuksen Kunnostaminen: Joissakin tapauksissa, kun rakennusta kunnostetaan tai sen käyttötarkoitusta muutetaan, saatetaan vaatia uuden energiatodistuksen laatimista.

 5. Energiatehokkuuden Parannustoimenpiteiden Jälkeen: Jos kiinteistöön tehdään merkittäviä energiatehokkuutta parantavia muutoksia, uuden energiatodistuksen hankkiminen voi olla hyödyllistä. Se ei ainoastaan päivitä kiinteistön energialuokitusta, vaan voi myös nostaa kiinteistön arvoa.